Etik & andlighet

Som healer och andlig coach att:

 • Alltid agera och behandla kunden med kärlek, respekt och omtanke
 • Iaktta tystnadsplikt i min verksamhet som healer och coach
 • Uppmana klienten att uppsöka läkare om hen är i uppenbart behov av detta
 • Aldrig uppmana kunden att avbryta pågående medicinsk vård och medicinering
 • Vara ärlig och att ha ett öppet sinne
 • Ta personligt ansvar för min livssituation och lita på mina inre resurser
 • Lita på min egen inre vägledning och se både positiva och negativa upplevelser som möjligheter till utveckling och erfarenhet
 • Respektera andra människors val i livet utan att döma eller skylla på någon

Som healer, mindfulnesslärare och coach

Ursprungligen från Spirit Rock Meditation Centre.

Lidande orsakad av förstörelse

Medveten om det lidande som orsakas av förstörelse, åtar jag mig att odla medkänsla och lära mig sätt att skydda människors, djurs och växters liv.

Lidande orsakat av social orättvisa

Medveten om det lidande som orsakas av exploatering, sociala orättvisor, stöld och förtryck, odlar jag en kärleksfull vänlighet och lär mig sätt att arbeta för människors, djurs och växters välbefinnande. Jag är fast besluten att inte stjäla och inte äga något som borde tillhöra andra.

Lidande orsakat av ouppmärksamt tal

Medveten om det lidande som orsakas av ouppmärksamt tal och oförmågan att lyssna på andra och deras lidande, lovar jag att odla kärleksfullt tal och djupt lyssnande.

Lidande orsakat av omedveten konsumtion

Medveten om det lidande som orsakas av konsumtion, lovar jag att odla god hälsa – både fysisk och mental – för mig själv, min familj och mitt samhälle genom att försöka vara medvetet närvarande i hur jag äter, dricker och konsumerar.

Min andlighet

Andligheten jag utövar och förkroppsligar är inget jag har lagt mig till, den har alltid funnits med mig. Jag har alltid älskat det mystiska – men det var inte förrän min utbildning i yoga, mindfulnessmeditation, reiki och shamanism som jag hittade den perfekta mixen.

Min andighet är en kombination av:

 • Shamanism 
 • Mindfulness 
 • Den yogiska livsfilosfin 
 • Reiki

Dessa fyra är grunden för min andlighet och min praktik. Det är en perfekt blandning av intellektuell filosofi, förkroppsligad praktik och känsla. 

Shamanism är inte new age, det är stenålder. Det var den andliga praktiken över hela världen sedan minst 30 000 år, medan det bara är de senaste 2 000 åren eller så som vi har utövat monoteistiska traditioner och religioner. Shamanism är tron på en levande värld där allt levande har medvetenhet. Det är inte en religion eller en dogm, och det finns inga präster eller gurus. Det är din egen känsla av koppling till det gudomliga och till naturen. 

Inom shamanismen är världen ständigt i skapelse, det slutar aldrig. Som en levande varelse tar du del av detta skapande, medvetet eller inte och du tar ansvar för din egen hälsa och välmående. Jag vill att min del är till nytta och högsta goda för alla, inte bara för mig. Detta ledde till att jag blev en healer, vilket är hur jag bäst kan vara till hjälp för världen.

De österländska yoga- och buddhismfilosofierna ger så mycket visdom och hjärta och har utövats av miljoner och åter miljoner över hela världen så lång tid. Jag känner en djup respekt för dessa läror och de ger en mycket stabil andlig grund att stå på. 

Reiki är som yoga en förkroppsligad upplevelse av det gudomliga, och dess principer är både buddhistiska och shamanska. 

Min andlighet i praktiken

Mitt sätt att utöva andlighet är baserad på:

Shamanskt resande och meditation

Att resa för shamanen är vad meditation är i de österländska visdomstraditionerna, och att be i de monoteistiska religionerna. Jag gör allt detta. Jag reser till de osynliga världarna för att föra helande och information till denna värld, jag mediterar för att stilla mitt sinne och centrera mitt hjärta, jag kanaliserar så att jag kan ha en pågående kommunikation med det andliga.

Healing

Praktisk, hands-on healing är mitt livsuppdrag. Jag jobbar med reiki-healing och shamansk healing, det som passar kunden bäst. Jag helar också mig själv, för att vara en mer hel närvaro i den här världen.

Yoga

Jag upptäckte yoga för ett decennium sedan och det fick mig att komma in i min kropp. Kroppen är hemmet för våra själar i det här livet, och att ta hand om den och vara hemma i den är för mig en icke-förhandlingsdel av att leva ett andligt liv. Du kan inte strunta i kroppen och samtidigt vara en mystiker. Jag utövar yoga varje dag, även om det bara är i några minuter.

Som mindfulnessmeditationslärare och healer följer jag denna etik:

Denna etik är inspirerad från meditations-centret Spirit Rock i USA, grundat av en av mina lärare Jack Kornfield. Den är i sin tur baserade på de 5 reglerna/förhållningssätten som buddhistiska munkar följer.

Lidande av förstörelse av liv
Medveten om det lidande som orsakas av förstörelse av liv, åtar jag mig att odla medkänsla och lära mig sätt att skydda människors, djurs och växters liv.
Lidande av social orättvisa

Medveten om det lidande som orsakas av exploatering, social orättvisa, stöld och förtryck, lovar jag att odla kärleksfull omtanke och lära mig sätt att arbeta för människors, djurs och växters välbefinnande. Jag är fast besluten att inte stjäla och inte äga något som borde tillhöra andra.

Lidande av ouppmärksamt tal
Medveten om det lidande som orsakas av ouppmärksamt tal och oförmågan att lyssna på andra och deras lidande, lovar jag att odla kärleksfullt tal och djupt lyssnande.
Lidande av omedveten konsumtion
Medveten om det lidande som orsakas av omedveten konsumtion, lovar jag att odla god hälsa – både fysiskt och mentalt – för mig själv, min familj och mitt samhälle genom att träna mig i att vara medvetet närvarande i hur jag äter, dricker, och konsumerar.
Swedish