Om Shamansk healing

En resa mot ditt bästa jag

“Shamanism is a way of life that connects us to the very pulse of life. It invites us to step into the mystery and experience the wonder of existence in every moment.”

/Sandra Ingerman

Vill du också samla ny energi samtidigt som du blir fri från negativa mönster?

Om Shamansk healing

Ordet “shaman” härstammar troligen från språket tungusiska, vilket talades av folket evenker, eller tunguser som de tidigare kallades, i nuvarande Ryssland. Det skulle i sådant fall betyda “den som vet”. Men ursprunget är omtvistat och det finns även en teori att det härstammar från det gamla indiska språket Sanskrit och betyder ungefär “vandrande helig person”.

En shaman utövar shamanism, och det kan beskrivas på många sätt. Det är en livsåskådning där naturen är besjälad och att allt levande har ett medvetande av något slag. Inte nödvändigtvis ett mänskligt medvetande eller en uppfattning om ett “jag”. Naturen, eller egentligen universum, består av energier, former och vibrationer, som alla är sammanbundna. Och den som utövar shamanska tekniker är en sorts förmedlare mellan dessa och de olika existensplanen.

Att vara shaman kan betyda väldigt mycket olika saker, precis som att vara musiker eller konstnär. Det är en titel som används runt om i världen och som ibland är tätt sammanlänkad med den lokala kulturen. I väst har den shamanska kulturen och utövandet till stor del gått förlorad sedan kristendomens intåg, men nu börjar fler och fler känna sig dragna till denna gamla livsåskådning. En del kallar det ”nyshamanism” och det finns ingen mall för hur det ska se ut. För många är det inte ett aktivt val att vandra en shamansk väg, det är mer en lott som faller på en. Det är intressant att följa utvecklingen nu när samhället återigen börjar öppna för en tillvaro där även det osynliga får finnas och där vi försöker leva mer harmoniskt med varandra och naturen.

Att vara shaman eller utföra shamanskt ”arbete” ligger nära vad ett medium gör. Eller de upplevelser många kan ha i drömmar, eller i meditation. För mig handlar det om att ha kontakt med naturen och det andliga och inhämta information som är tillgänglig och som klienten har nytta av. Det kan också handla om att balansera och fylla på med fin energi. Shamansk healing är stark och har förmågan att läka riktigt på djupet.

Att information kan vara tillgänglig har att göra med att vi alla består av energi i grund och botten, och att den energin inte är delad utan hänger ihop med allt annat. Jag är även förtjust i naturvetenskap och detta kring energi och ett i universum sammanhängande “fält” är ju något som kvantfysiken undersöker och som Nobelpriset i fysik 2022 belönade.

En behandling

Under en shamansk behandling ligger eller sitter du, fullt påklädd, antingen på behandlingsbänken eller på en stol. Jag försätter mig i ett meditativt tillstånd och “reser” för att inhämta den information eller energi som klienten ska få. Det är alltså bara i medvetandet jag reser. Det här brukar ta ca 15 minuter. Därefter berättar jag vad jag fått veta, och vi diskuterar detta vidare. Så enkelt är det.

Ibland förstår klienten med en gång vad det handlar om, ibland kan det gå ett tag. Jag gör inga tolkningar av informationen utan återger den rakt av.

De olika varianterna på denna healing som jag gör är i stora drag:

  • Tidigare liv-healing – relativt vanligt när vi ska läka fobier och rädslor
  • Själsdelshämtning – vid trauman kan vi tappa lite av vår energi/en del av vår själ. I denna healing hämtar vi tillbaka denna bit av oss själva för att må bättre och förhoppningsvis komma förbi traumat.
  • Släktledshealing – vi kan ha ärvt ner föreställningar och beteenden som egentligen inte är våra, här kapar vi banden till dessa.

Som klient väljer man inte själv vilken man önskar, utan det visar sig i min resa.

Det här går inte att förklara med dagens vetenskap, och det kan verka riktigt mystiskt för många. Det har jag full förståelse för, jag har själv varit där. Men efter några år av praktiserande har jag lagt mina fördomar åt sidan, för jag ser vilka fina resultat det blir. Vi kanske inte behöver förklara allt, utan kan se den här sortens healing som en dagdröm eller en fantasi som faktiskt kan göra stor skillnad för vårt välmående. Jag har inga ambitioner att försöka övertyga skeptiker, utan jag tror att de som känner sig dragna till det här är de som ska boka in sig.

I vilket fall är det en fin och trygg behandling där du blir omhändertagen som klient. Jag använder ingen rekvisita och det är tyst och lugnt under behandlingen. Vi samtalar i lugn och ro innan och efter, och i vissa fall hörs vi av efter en vecka för att kolla att allt är bra.

Det går lika bra att göra behandlingen på distans, det gör jag ofta. Då ses vi i ett onlinemöte istället.

Det här är rätt healing att välja om dels du känner dig dragen till det, men också om du har kämpat på ett tag med negativa mönster i livet. Sånt som annan healing eller terapier inte riktigt har bitit på. Observera att detta absolut inte är ett substitut för sjukvård och att man ska må bra psysiskt som klient.

Jag är inte med i någon organisation eller grupp kring shamansk healing och det finns ingen “guru” att lyssna på. Den man ska lyssna på är sig själv och vad som känns rätt för en.

 

Heal yourself & your life

”Jag har gått på reikibehandlingar hos Ellen ett par år nu. Hon har magiska händer som gör att jag alltid kommer därifrån fullt avslappnad med ny energi och all stress är som bortblåst”

/Cecilia L.

Vill du också känna smärtan försvinna?