Min etik

Jag följer det svenska
Förenade Reikiförbundets vägledande etik:

  • Att alltid uppträda och bemöta kunden med kärlek, respekt och omtanke
  • Att iaktta tystnadsplikt i min verksamhet som Reikiutövare
  • Att alltid uppmana kunden att uppsöka läkare om denna är i uppenbart behov av detta
  • Att aldrig uppmana kunden att avbryta pågående läkarvård och medicinering
  • Att känna till och respektera lagstiftningen som berör Reikihealing
  • Vara ärlig och ha ett öppet och rent tankesätt
  • Ta personligt ansvar för min livssituation och lita till mina inre resurser
  • Ha tillit till min egen inre vägledning och både se positiva och negativa upplevelser som möjligheter till utveckling och erfarenhet
  • Respektera andras val i livet utan att döma eller skuldbelägga någon
  • Fullständig kärlek är högsta målet

Som mindfulnessmeditationslärare och healer följer jag denna etik:

Denna etik är inspirerad från meditations-centret Spirit Rock i USA, grundat av en av mina lärare Jack Kornfield.

Lidande orsakat av förstörelse av liv
Medveten om det lidande som orsakas av förstörelse av liv, åtar jag mig att odla medkänsla och lära mig sätt att skydda människors, djurs och växters liv.
Lidande orsakat av social orättvisa

Medveten om det lidande som orsakas av exploatering, social orättvisa, stöld och förtryck, lovar jag att odla kärleksfull omtanke och lära mig sätt att arbeta för människors, djurs och växters välbefinnande. Jag är fast besluten att inte stjäla och inte äga något som borde tillhöra andra.

Lidande orsakat av ouppmärksamt tal
Medveten om det lidande som orsakas av ouppmärksamt tal och oförmågan att lyssna på andra och deras lidande, lovar jag att odla kärleksfullt tal och djupt lyssnande.
Lidande orsakat av omedveten konsumtion
Medveten om det lidande som orsakas av omedveten konsumtion, lovar jag att odla god hälsa – både fysiskt och mentalt – för mig själv, min familj och mitt samhälle genom att träna mig i att vara medvetet närvarande i hur jag äter, dricker, och konsumerar.

Som mindfulnessmeditationslärare och healer följer jag denna etik:

Denna etik är inspirerad från meditations-centret Spirit Rock i USA, grundat av en av mina lärare Jack Kornfield. Den är i sin tur baserade på de 5 reglerna/förhållningssätten som buddhistiska munkar följer.

Lidande av förstörelse av liv
Medveten om det lidande som orsakas av förstörelse av liv, åtar jag mig att odla medkänsla och lära mig sätt att skydda människors, djurs och växters liv.
Lidande av social orättvisa

Medveten om det lidande som orsakas av exploatering, social orättvisa, stöld och förtryck, lovar jag att odla kärleksfull omtanke och lära mig sätt att arbeta för människors, djurs och växters välbefinnande. Jag är fast besluten att inte stjäla och inte äga något som borde tillhöra andra.

Lidande av ouppmärksamt tal
Medveten om det lidande som orsakas av ouppmärksamt tal och oförmågan att lyssna på andra och deras lidande, lovar jag att odla kärleksfullt tal och djupt lyssnande.
Lidande av omedveten konsumtion
Medveten om det lidande som orsakas av omedveten konsumtion, lovar jag att odla god hälsa – både fysiskt och mentalt – för mig själv, min familj och mitt samhälle genom att träna mig i att vara medvetet närvarande i hur jag äter, dricker, och konsumerar.