About

Ellen Maria Cárdenas Healing & Mindfulness verkar för att minska lidande och öka välmående. Med kurser i mindfulness och meditation, yoga samt olika typer av healing-behandlingar strävar jag efter att öka människors egna förmåga att hitta balans och harmoni.

Företaget är fristående och inte anslutet till någon organisation. På min väg hit har jag fått hjälp och utbildat mig hos bland andra Willow Health, Global Yoga, Ashtanga Uppsala, Tara Brach and Jack Kornfield.

My ethics

About me

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

English