Min etik som lärare och healer

Som mindfulnessmeditationslärare och healer följer jag denna etik:

 • Medveten om det lidande som orsakas av förstörelse av liv, åtar jag mig att odla medkänsla och lära mig sätt att skydda människors, djurs och växters liv.
 • Medveten om det lidande som orsakas av exploatering, social orättvisa, stöld och förtryck, lovar jag att odla kärleksfull omtanke och lära mig sätt att arbeta för människors, djurs och växters välbefinnande. Jag är fast besluten att inte stjäla och inte äga något som borde tillhöra andra.
 • Medveten om det lidande som orsakas av ouppmärksamt tal och oförmågan att lyssna på andra och deras lidande, lovar jag att odla kärleksfullt tal och djupt lyssnande.
 • Medveten om det lidande som orsakas av omedveten konsumtion, lovar jag att odla god hälsa – både fysiskt och mentalt – för mig själv, min familj och mitt samhälle genom att träna mig i att vara medvetet närvarande i hur jag äter, dricker, och konsumerar.

Denna etik är inspirerad från meditations-centret Spirit Rock i USA, grundat av en av mina lärare Jack Kornfield. Den är i sin tur baserade på de 5 reglerna/förhållningssätten som buddhistiska munkar följer.

Utöver detta följer jag det svenska Förenade Reikiförbundets vägledande etik:

 • Att alltid uppträda och bemöta kunden med kärlek, respekt och omtanke
 • Att iaktta tystnadsplikt i min verksamhet som Reikiutövare
 • Att alltid uppmana kunden att uppsöka läkare om denna är i uppenbart behov av detta
 • Att aldrig uppmana kunden att avbryta pågående läkarvård och medicinering  
 • Att känna till och respektera lagstiftningen som berör Reikihealing
 • Vara ärlig och ha ett öppet och rent tankesätt
 • Ta personligt ansvar för min livssituation och lita till mina inre resurser
 • Ha tillit till min egen inre vägledning och både se positiva och negativa upplevelser som möjligheter till utveckling och erfarenhet
 • Respektera andras val i livet utan att döma eller skuldbelägga någon
 • Fullständig kärlek är högsta målet

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Svenska